Võitjad

Kampaania kestab 04.05 - 21.06 Kampaania reeglitega saad tutvuda SIIT!
NB! Ostutshekk hoia kindlasti alles kuni kampaania lõpuni.


11.05.2015
11.05.2015
18.05.2015
18.05.2015
25.05.2015
25.05.2015
01.06.2015
01.06.2015
08.06.2015
08.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
22.06.2015
22.06.2015
Jürmo Rooma
Raja Raag
Aleksander Volkonski
Victoria Dikun
Kaido Maripuu
Marlen Kondratjuk
Lea Rõuk
Aili Villo
Vairi Virnas
Elke Roosileht
Sirje Terve
Laine Ulemaante
Märt Saar
Veronika Bauman

Vaata siit Spordlandi tõukerataste koguvalikut!
Kampaania kestab 04.05 - 21.06. Kampaania reeglitega saad tutvuda SIIT!
NB! Ostutshekk hoia kindlasti alles kuni kampaania lõpuni.

Tutti Frutti tarbijamängu
„Nopi vilju otse pakist“ reeglid

1. Kampaania “Nopi vilju otse pakist” on alates 04.05.2015 kuni 21.06.2015 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, (asukoht: Kadaka tee 70D, Tallinn; edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhinnafondis on Maui and Sons, Twister tõukerattad (väärtusega 99,95€) ja K2 kiivrid, mis loositakse välja komplektina (2 komplekti/nädalas, kokku 14 komplekti).

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaaniatooted on Tutti Frutti Juizy Õuna 150g, Tutti Frutti Juizy Apelsini 150g, Tutti Frutti Original 180g, Tutti Frutti Passion 180g, Tutti Frutti Tropical Island Mix 180g, Tutti Frutti Original 300g, Tutti Frutti Choco 325g (edaspidi tooted).

5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Tutti Frutti toode ja registreerida ostutšekk interneti kaudu kampaanialehel www.fazer.ee Kampaanias osalemine on tasuta. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada ostutshekk.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

6. Ajavahemikul 04.05.2015 kuni 21.06.2015 loositakse igal esmaspäeval kell 9.00 kampaanias osalejate vahel välja 2 auhinnakomplekti. Loosimises osalevad kõik, kes on reeglite kohaselt registreerunud veebis eelmise nädala jooksul enne loosimist.

Kõik veebis registreerunud isikud osalevad loosimises ühe korra. Võitjaid informeeritakse meili teel.

Esimene loosimine toimub 11.mail kell 9.00, viimane loosimine toimub 22.juunil kell 9.00.

7. Auhindade võitjate nimed avaldatakse kampaanialehel hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind peab olema võitja poolt välja võetud hiljemalt 24.07.2015.a.

8. Juhul, kui auhinnakomplekti võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toodete ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel; samuti juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist kampaanialehel olnud veebis esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

9. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

10. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

11. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.

12. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Kadaka tee 70D, 19087 Tallinn “KAMPAANIA". Kampaania lisainfo telefonil 650 2421; info@fazer.ee Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.