MÄÄRUSED

1. TOOTE TURUSTAJA:

Unilever Eesti AS, ettevõtte registreerimisnumber 10065093, juriidiline aadress: Harjumaa, Tallinn, Kalmistu tee 28a, 11216

2. TARBIJAMÄNGU KORRALDAJA:

Simplimo OÜ, ettevõtte registreerimisnumber 11698825, juriidiline aadress: Weizenbergi 19-2, 10150 Tallinn, Eesti.

3. TARBIJAMÄNGU AADRESS:

Loterii toimub kõikides MAXIMA poodides üle Eesti.

4. TARBIJAMÄNGU PERIOOD:

31.05.2016-4.07.2016

5. AUHINNAD:

Magnum rannarätik

35 tk

€ 609.39

HEDON SPA kinkekaart

1 tk

€ 300

Auhindade väärtus kokku: 909.39 EUR

Kampaanias osalejatele antud auhindu ei saa asendada võitja nõudmisel teise auhinnaga ja auhinna maksumust ei maksta välja sularahas.

6. TINGIMUSED OSALEMISEKS:

6.1. Tarbijamängus võivad osaleda kõik isikud, kelle alaline elukoht on Eesti Vabariik. Osaleda ei tohi isikud, kes on tihedalt seotud Korraldaja või toote turustajaga Unilever Eesti AS või teiste kampaaniaga otseselt või kaudselt seotud isikutega (sh nende pereliikmed: lapsevanemad, lapsed või teised sugulased).

6.2. Et osaleda kampaanias, perioodil 31.05.2016-4.07.2016, peab osaleja kasutama oma poe kliendikaarti (Aitäh kaart), et osta kaks ükskõik millist Magnum jäätist, esitades selle kassas enne arve tasumist.

6.3. Loterii registreerimine on automaatne, kui tegutsete nii nagu lõigus 6.2 on öeldud.

6.4. Kui tarbijamängu perioodil klient kaotab või kahjustab oma kliendikaarti, siis kliendikaardi omanik peab taotlema uut kliendikaarti.

6.5. Osaleja võib registreerida ennast loteriis mitu korda, ostes 2 loterii toodet ja registreerides kliendikaardi nagu on instrueeritud lõigus 6.2.

6.6. Kui mitu kampaania toodet on ostetud ühe korraga (ühe kviitungiga), siis on kehtiv ainult üks registreerimine.

6.7. Kui tekib kahtlus, kirjutage jaanika@simplimo.ee

7. LOOSIMINE:

7.1. Võitjad valitakse juhuslikult kõikide registreerimiste hulgast.

7.2. Loterii auhindade ajakava:

Registeerimise aeg kuni 23:59:59

Loosimine

Magnum rannarätik

Hedon Spa kinkekaart

31.05.2016.-04.07.2016.

07.07.2016.

35 tk

1 tk

8. VÕITJATE AVALIKUSTAMINE:

Võitjate nimed avalikustatakse www.minumagnum.ee kahe päeva jooksul pärast loosimist.

9. AUHINNA KÄTTESAAMINE:

9.1. Kampaania korraldajad võtavad võitjatega ühendust kõne või SMSi teel, telefoninumbril, mis oli registreeritud. Auhinna saab kätte SIMPLIMO OÜ kontorist, Weizenbergi 19-2, Tallinn, 10150, Eesti. Võitjad saavad auhindade kätte saamise kohta lisainformatsiooni: +372 6031306.

9.2. Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi ja kliendikaardi, mis ühtib registreerimisel kasutatud kaardiga. Auhinnale järgi tulles peab võitja kirjutama oma allkirja.

9.3. Kui mingile auhinnale ei ole järgi tuldud 31. juuliks 2016 (kaasaarvatud), siis jääb see Unilever Eesti AS-le.

10. KAEBUSED JA NENDE LAHENDAMINE

Loteriis osalejal on võimalus esitada pretensiooni, kuni 31.07.2016, saates kirjaliku avalduse Simplimo OÜ, Weizenbergi 19-2, Tallinn, 10150, Eesti. Avaldus vaadatakse läbi ja vastatakse 14 päeva jooksul.