Geisha | Märka head maitset

MÄRKA HEAD
MAITSET

Ostes Geisha tooteid osaled Tallinn Dolls kollektsiooni kuuluvate 5 hellpehme kimonomantli ja 10 stiilse T-särgi loosimises!

KAMPAANIA TOIMUB 1.-31.10.2018

Kampaania “Märka head maitset” reeglid

1. Kampaania “ Märka head maitset ” on alates 01.10.2018 kuni 31.10.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, (asukoht: Veerenni 24, Tallinn; edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhinnafondis on Tallinn Dolls kollektsiooni kuuluvad 5 mantlit (väärtusega à 320€) ja 10 t-särki (väärtusega à 65€), mis loositakse välja 02.11.2018. Auhinnafondi koguväärtus on 2250€.

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaaniatooted on Geisha 100g, Geisha 37g, Geisha 150g, Geisha 350g, Geisha 270g, Geisha Selection 200g, Geisha Dark 100g, Geisha Dark 150g, Geisha küpsised 100g. (edaspidi tooted).

5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Geisha toode ja registreerida ostutšekk interneti kaudu kampaanialehel www.messenger.ee/geisha Kampaanias osalemine on tasuta. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada ostutsekk.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

Isikuandmete töötlemise kord

Fazer Eesti AS töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab Fazer Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;

kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;

võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks;

võitjate nimede avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Fazer Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@fazer.ee

Isikuandmete vastutav töötleja on Fazer Eesti AS, registrikood 10057691, Veerenni 24, Tallinn 10135; tel 6502421; info@fazer.ee

Kogutud andmeid säilitatakse kolm kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.01.2019.

Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 30.11.2018.

6. 02.11.2018 loositakse kell 12.00 kõikide kampaanias osalejate vahel välja 5 mantlit ja 10 t-särki.

Võitja peab auhinna tellimiseks ühendust võtma Tallinn Dolls OÜ`ga e-posti aadressil info@tallinndolls.com või telefonil 6313288 hiljemalt 16.11.2018. Auhinnad valmistatakse vastavalt võitja poolt soovitud suurusele. Tallinn Dolls kasutustingimused leiab aadressilt http://tallinndolls.com/kasutustingimused/

Auhindade loosimises osalevad kõik veebis registreerunud isikud kampaania reeglites esitatud perioodil (alates keskkonna avanemisest). Kõik registreerunud isikud osalevad loosimises ühe korra. Võitjaid informeeritakse meili teel. Loosimise juures viibib vähemalt üks Fazer Eesti AS esindaja.

7. Auhindade võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.messenger.ee/geisha hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks.

8. Juhul, kui auhinna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toodete ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel;

samuti juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt kahe nädala jooksul alates, tema kui auhinna võitja nime avalikustamist internetis aadressil www.messenger.ee/geisha, olnud veebis esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

9. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

10. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

11. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

12. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Veerenni 24, 10135 Tallinn märksõnaga “KAMPAANIA" hiljemalt 9.11.2018. Kaebused, mis esitatakse peale nimetatud kuupäeva, ei võeta menetlusse. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Kampaania lisainfo telefonil 650 2421; info@fazer.ee

Isikuandmete töötlemise kord

Fazer Eesti AS töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.

Kampaanias osaleja annab Fazer Eesti AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:

kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;
kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;
võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks;
võitjate nimede avaldamiseks kampaania veebilehel.

Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot Fazer Eesti AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info@fazer.ee

Isikuandmete vastutav töötleja on Fazer Eesti AS, registrikood 10057691, Veerenni 24, Tallinn 10135; tel 6502421; info@fazer.ee

Kogutud andmeid säilitatakse kolm kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.01.2019. Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 30.11.2018.

Võitjad

Tallinn Dolls mantli võitjad

Kerli Saarelaid
Hanna Laura Sepp
Mirjam Hiiekivi
Raili Berg
Maret Sildala

Tallinn Dolls T-särgi võitjad

Astrid Matsoo
Eetel Leppsaar
Ülle Käremaa-Torop
Tiiu Kärp
Merike Tolga
Jekaterina Klink
Emilia Ambur
Anita Kändra
Veronika Jarošenko
Siim Kaevats

Registreeritud

Registreeri

NB! Ostutšekk hoia kindlasti alles - auhinna saad kätte ostutšeki esitamisel!


Täname, oled registreeritud!