EST RUS

Sa väärid parimat!

Osta ükskõik milline Geisha toode ning võida Kokomo Collection disaineri Mari-Liis Saretoki loodud sametist kimono.

KAMPAANIA TOIMUB 5.02-4.03.2018

Reeglid

1. Kampaania “Geisha X Kokomo Collection” on alates 05.02.2018 kuni 04.03.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, (asukoht: Veerenni 24, Tallinn; edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhinnafondis on 20tk sametist disainkimonot KOKOMO Collection`ilt (väärtusega à 175€), mis loositakse välja iga nädal (5tk/nädalas, kokku 20 auhinda).

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaaniatooted on Geisha 100g, Geisha 37g, Geisha 150g, Geisha 350g, Geisha Selection 200g, Geisha Dark 100g ja Geisha Dark 150g, Geisha küpsised 100g, Geisha Süda 225g. (edaspidi tooted).

5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Geisha toode ja registreerida ostutšekk interneti kaudu kampaanialehel www.messenger.ee/geisha Kampaanias osalemine on tasuta. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada ostutšekk.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

6. Ajavahemikul 05.02.2018 kuni 04.03.2018 loositakse igal pühapäeval kell 23.59 kampaanias osalejate vahel välja 5 KOKOMO Collection kimonot. Loosimises osalevad kõik, kes on reeglite kohaselt veebis registreerunud sama nädala jooksul enne igapühapäevast loosimist.

Esimesel loosimisel (11.02.2018) osalevad kõik pärast loosimiskeskkonna avamist veebis registreerunud isikud. Võitjaid informeeritakse e-posti või telefoni teel.

7. Auhindade võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.messenger.ee/geisha hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind peab olema võitja poolt välja võetud hiljemalt 06.04.2018.a.

8. Juhul, kui auhinna võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toodete ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel; samuti juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist internetis aadressil www.messenger.ee/geisha olnud veebis esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

9. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

10. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

11. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

12. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

14. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

15. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Veerenni 24, 10135 Tallinn “KAMPAANIA". Kampaania lisainfo telefonil 650 2421; info@fazer.ee Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Võitjad

1. Merle Musting
2. Pille Porgand
3. Lemme Truu
4. Kaisa Karmen Selke
5. Maire Parts
6. Andrea Ränikivi
7. Hanna-Brett Luht
8. Vilve Vain
9. Kaido Maripuu
10. Jelena Kostjakova
11. Kalle Palts
12. Lea Rõuk
13. Annika Olvik
14. Birgit Murd
15. Tatjana Tsausova
16. Eva-Maria Virnas
17. Siiri Reinola
18. Mari Kukk
19. Eve Otsa
20. Anne Metsanurk

Registreeritud

Registreeri

NB! Ostutšekk hoia kindlasti alles - auhinna saad kätte ostutšeki esitamisel!


Täname, oled registreeritud!