RUS EST

Geishaga Jaapanit avastama!

OSTA GEISHA! LOOSI LÄHEB 10 NEW VINTAGE BY KRISS'i IKOONILIST "TIME TO ROCK" KÄEEHET ÕRNROOSA PERUU OPAALIGA VÕI HOOPIS 2000 € VÄÄRTUSES AVASTUSRETK JAAPANISSE.

KAMPAANIA TOIMUB 11.09-08.10.2017

Reeglid

1. Kampaania “Geishaga Jaapanit avastama” on alates 11.09.2017 kuni 08.10.2017 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab Fazer Eesti AS, (asukoht: Veerenni 24, Tallinn; edaspidi korraldaja).

2. Kampaania auhinnafondis on Estraveli kinkekaart (väärtusega 2000€), mis loositakse välja 10.10.2017 ning 10 New Vintage by Kriss käeehet (väärtusega á 89€), mis loositakse välja iga nädal (2tk/nädalas, 2tk kampaania lõpus, kokku 10 auhinda).

3. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

4. Kampaaniatooted on Geisha 100g, Geisha 37g, Geisha 150g, Geisha 350g, Geisha Selection 200g, Geisha Dark 100g, Geisha Dark 150g, Geisha küpsised 100g (edaspidi tooted).

5. Kampaanias osalemiseks tuleb osta vähemalt üks Geisha toode ja registreerida ostutšekk interneti kaudu kampaanialehel www.messenger.ee/geisha Kampaanias osalemine on tasuta. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldajale esitada ostutšekk.

Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra. Ühe ostutšeki mitmekordsel registreerimisel osaleb ainult esimesena saabunud registreering.

6. Ajavahemikul 11.09.2017 kuni 08.10.2017 loositakse igal pühapäeval kell 23.59 kampaanias osalejate vahel välja 2 New Vintage by Kriss käeehet. Loosimises osalevad kõik, kes on reeglite kohaselt registreerunud veebis sama nädala jooksul enne igapühapäevast loosimist.

Esimesel loosimisel (17.09.2017) osalevad kõik pärast loosimiskeskkonna avamist (08.09.2017) veebis registreerunud isikud. Võitjaid informeeritakse meili teel.

7. 10.10.2017 loositakse kell 12.00 kõikide kampaanias osalejate vahel välja Estraveli kinkekaart 2000€ väärtuses ja lisaks 2 New Vintage by Kriss käeehet. Estraveli kinkekaart kehtib maksevahendina mis tahes reisiteenuste eest tasumisel kõikides Estraveli reisibüroodes üle Eesti. Kinkekaarti on võimalik kasutada võidu vormistamise hetkest 5 aasta jooksul; nii ühekordseks lunastamiseks kui ka väiksemate summade kaupa kuni 2000€ täitumiseni. kinkekaarti võib piiramatu arv kordi edasi kinkida.

Kinkekaardi loosimises osalevad kõik veebis registreerunud isikud kampaania reeglites esitatud perioodil (alates keskkonna avanemisest). Kõik registreerunud isikud osalevad loosimises ühe korra. Võitjaid informeeritakse meili teel. Loosimise juures viibib vähemalt üks Fazer Eesti AS esindaja.

8. Auhindade võitjate nimed avaldatakse internetis aadressil www.messenger.ee/geisha hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval. Võitjatega võetakse korraldaja esindaja poolt ühendust andmete ja auhinna kättetoimetamisviisi täpsustamiseks. Auhind peab olema võitja poolt välja võetud hiljemalt 15.12.2017.a.

9. Juhul, kui kinkekaart või käeehte võitja ei vasta korraldaja poolt kehtestatud kampaania tingimustele või kui ta ei ole alles hoidnud toodete ostutšekki, millel oleva numbri ta edastas kampaania korraldajale veebi vahendusel; samuti juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt ühe kuu jooksul alates tema kui auhinna võitja nime avalikustamist internetis aadressil www.messenger.ee/geisha olnud veebis esitatud kontaktandmetel kättesaadav andmete täpsustamiseks, on korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

10. Korraldajalt ükskõik missuguse kampaania auhinna saaja annab loa korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

11. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas, v.a juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.

12. Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi seadustes sätestatud korras ja tähtaegadel.

13. Kampaanias osaleja poolt kampaania tingimuste eiramise või korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja süüst, ei vastuta korraldaja kampaanias osaleja auhindade loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

14. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele meedia vahendusel.

15. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

16. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldaja asukohta: Veerenni 24, 10135 Tallinn “KAMPAANIA". Kampaania lisainfo telefonil 650 2421; info@fazer.ee Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Võitjad

New Vintage by Kriss käeehe

1. Deniss Abramov
2. Anna Topkina
3. Kristel Tali
4. Jekaterina Kljutsnik
5. Anne Ivask
6. Toomas Raun
7. Aime Paeveer
8. Viivian Kärner
9. Kristi Väljas
10. Lia Rondik

Peaauhind: EstTravel kinkekaart väärtusega 2000 €

1. Riina Lillemaa

Registreeritud

Registreeri

NB! Ostutšekk hoia kindlasti alles - auhinna saad kätte ostutšeki esitamisel!


Täname, oled registreeritud!
esttravel esttravel