EGGO tarbijakampaania „Võida unistuste köögitarvikud!“reeglid

1. Kampaania “Võida unistuste köögitarvikud!” on 15.10. - 25.11.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi kampaania), mida korraldab DAVA Foods Estonia AS, aadress: Saha tee 18, Jõelähtme vald, Harjumaa 74201; registrikood: 12544828 (edaspidi korraldaja).
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites ja on osalejale järgimiseks kohustuslikud.
3. Kokku loositakse kampaania jooksul 600 EGGO mustriga köögitarvikut - 150 PÕLLE, 200 KOMPLEKTI PAJALAPPE, 250 PAJAKINNAST. Iga nädal läheb loosi 100 auhinda.
4. Kampaanias osalevad kõik EGGO tooted.
5. Kampaania põhimõte: osalemiseks tuleb osta vähemalt üks EGGO toode ja registreerida ostutšekk kampaania veebilehel www.messenger.ee/eggo Kampaanias osalemine on tasuta. Auhinna kättesaamiseks tuleb kampaania korraldaja esindajale esitada ostutšekk.
5.1 Loosimises osalemiseks võib ühe ostutšeki numbri esitada ainult ühe korra.
5.2 Kampaanias saavad osaleda ainult kampaaniaperioodil ostetud EGGO tooted ehk tšeki kuupäev peab olema vahemikus 15.10 – 25.11.2018.
6. Loosimised viiakse läbi loosimistarkvara stat.messenger.ee abil.
6.1. Kampaaniaperioodi jooksul on kuus loosimist neljapäeviti kell 10.00. Esimene loosimine toimub 25.10 ja selles osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud kampaania alguskuupäevast 15.10 kell 00:00:00 kuni loosimisele eelneva kuupäeva 24.10 kella 23:59:59. Järgmistes loosimistes osalevad kõik registreeringud, mis on tehtud kampaania alguskuupäevast kuni loosimisele eelneva kuupäeva kella 23:59:59. Viimane loosimine toimub 29.11.
7. Võitjatega võtab ühendust Direct Messenger OÜ esindaja e-posti teel, et kinnitada võitnud ostutšekk. Tšekke saab kinnitada kuni 02.12.2018.
7.1 Võitjate nimed avaldatakse hiljemalt loosimisele järgneval päeval veebilehel www.messenger.ee/eggo
7.2 Võitjate täielik nimekiri on veebilehel üleval kuni 30.12.2018.
8. Auhind saadetakse võitjale Smartposti pakiautomaati, mille osaleja valis registreerimisvormi täites.
8.1 Auhindu saadetakse võitjatele valitud Smartposti pakiautomaati kuni 09.12.2018.
8.2 Auhinda ei saa vahetada teise auhinna ega raha vastu.
8.3 Auhinnad, mille võitjad välja võtmata jätavad või auhinnad, mida võitjale välja ei anta käesolevate reeglite mittejärgimise tõttu, jäävad kampaania korraldajale.
9. Kampaania korraldaja ei kanna vastutust selle eest, kui auhinda eeskirjade mittejärgimise tõttu välja ei anta, kui kampaanias osaleja esitatud andmed on väärad või ebatäpsed või kui võitjatega ei ole võimalik ühendust võtta kampaania korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel.
10. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada. Sellisel juhul on kampaania korraldajal kohustus teavitada sellest tarbijakaitseametit ja edastada teade kampaania peatamisest ka massimeedia kaudu.
11. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
12. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult kampaania korraldajale DAVA Foods Estonia AS-le, märksõnaga “KAMPAANIA", aadressile Saha tee 18, Jõelähtme vald, Harjumaa 74201 hiljemalt 09.12.2018. Kaebused, mis esitatakse peale nimetatud kuupäeva, ei võeta menetlusse. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul.

Isikuandmete töötlemise kord


DAVA Foods Estonia AS töötleb kampaania käigus osaleja poolt esitatud isikuandmeid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele kampaania läbiviimise eesmärgil.
Kampaanias osaleja annab DAVA Foods Estonia AS-le nõusoleku töödelda esitatud andmeid järgnevatel eesmärkidel:
• kampaania tulemuste kohta kokkuvõtete tegemiseks;
• kampaaniaga seotud koostööpartneritele info edastamiseks;
• võitjate välja loosimiseks ja nende teavitamiseks;
• võitjate nimede avaldamiseks kampaania veebilehel.
Kogutud andmeid säilitatakse kolm kuud alates kampaania lõpukuupäevast ehk kuni 31.01.2019.
Kampaanias osalejatel on õigus saada lisainfot DAVA Foods Estonia AS poolt isikuandmete töötlemise kohta. Selleks tuleb saata e-kiri aadressile: info.ee@davafoods.com
Isikuandmete vastutav töötleja on DAVA Foods Estonia AS, registrikood 12544828, aadress Saha tee 18, Jõelähtme vald, Harjumaa 74201; tel 600 0830; info.ee@davafoods.com